• 021-57658 (پشتیبان فنی-داخلی 400)

پر بازید ترین دوره ها

مصاحبه بالینی کودک و نوجوانان - سطح اول

دانش پذیران گرامی،بخش عملی دوره مصاحبه بالینی کودک و نوجوان درنیمه اول بهمن ماه سال جاری در دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.تاریخ دقیق،ساعت دوره های عملی و آدرس کلاسها در بازه دی ماه اطلاع رسانی خواهدشد.

راهبردهای پرورش خلاقیت و نو آوری - سطح اول

عنوان دوره : راهبردهای پرورش خلاقیت و نوآوری

هدف : آموزش شیوه های پرورش خلاقیت به مربیان ، معلمان و متخصصان

محتوای دوره : مفهوم خلاقیت ، انواع آن ، ویژگی های افراد خلاق، تکنیک های پرورش آن در محیط های آموزشی و سازمانی

شرایط شرکت کنندگان : داشتن حداقل مدرک کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های علوم رفتاری ( روان شناسی ، جامعه شناسی ، مشاوره ، علوم تربیتی ، مددکاری

گواهینامه پایان دوره: پس از موفقیت در آزمون آنلاین به صورت الکترونیکی و با لوگوی دانشگاه تهران در اختیار شما قرار خواهد گرفت."

راهبردهای پرورش خلاقیت و نو آوری - سطح دوم

عنوان دوره :  راهبردهای پرورش خلاقیت و نوآوری

هدف : آموزش شیوه های پرورش خلاقیت به مربیان ، معلمان و متخصصان

محتوای دوره : مفهوم خلاقیت ، انواع آن ، ویژگی های افراد خلاق، تکنیک های پرورش آن در محیط های آموزشی و سازمانی

شرایط شرکت کنندگان : داشتن حداقل مدرک کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های علوم رفتاری ( روان شناسی ، جامعه شناسی ، مشاوره ، علوم تربیتی ، مددکاری

گواهینامه پایان دوره: پس از موفقیت در آزمون آنلاین به صورت الکترونیکی و با لوگوی دانشگاه تهران در اختیار شما قرار خواهد گرفت."